Sayın Başkanım mazbata sizin hakkınız çalışmak ve üretmek de bizim

Sayın Başkanım mazbata sizin hakkınız çalışmak ve üretmek de bizim